Stundu izmaiņas

Trešdiena, 7. aprīlis

  1. klase

1.stunda Vizuālā māksla   (patstāvīgs darbs-  turpina izstrādāt konkursa darbu “Priekules Ikars”)

  1. stunda- Literatūra

3.stunda - Literatūra

4.stunda -  Sociālās zinības( patstāvīgs darbs)

  1. stunda - Sports
  2. stunda - Latviešu valoda

 

  1. klase

1.stunda – Latviešu valoda

2.stunda – Pasaules vēsture( Sk. A. Dreimane, darbs datorklasē)

3.stunda - Vizuālā māksla( patstāvīgs darbs – veidot stop kadru īsfilmu par dabas aizsardzību)

4.stunda - Literatūra

  1. stunda - Sociālās zinības (Sk. A. Dreimane, darbs datorklasē)
  2. stunda - Sports
  3. stunda - Angļu valoda

 

Valsts pārbaudes darbu grafiks

 

Mācību procesa organizēšana

1., 3. un 6. klasē no 30. 11. 2020.

 

 

Sakarā ar radušos situāciju un pamatojoties uz Misas pamatskolas direktores rīkojumu, no š.g. 30. novembra līdz 11. decembrim1., 3. un 6. klasē mācību process notiks attālināti.

Aicinām skolēnus un vecākus komunicēt ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem. Katru dienu sekojiet informācijai e-klasē, jo e-klases pasts ir galvenais saziņas līdzeklis.

1. un 3. klases skolēni darba uzdevumus nedēļai saņems darba mapēs.

6. klases skolēniem mācību stundas notiks tiešsaistē MS Teams un ZOOM platformās, kā arī uzdevumi atsevišķos mācību priekšmetos tiks nosūtīti e-klases pastā. ( Lūdzu skatīt nosūtīto stundu sarakstu e-klasē).

Būsim saprotoši, iecietīgi un atbildīgi!

Skolas administrācija

 

Stundu saraksts attālinātajam mācību procesam Misas pamatskolā

1.,3. un 6. klasei

30.11.-11.12.

Pirmdiena

1. klase

3. klase

6. klase

1.

Angļu valoda

Darba burtnīca.

Saziņa ar skolotāju e- klasē

1.

Sports

Uzdevumi e- klasē

1.

Mājturība un tehnoloģijas

Uzdevumi e- klasē

2.

Sports

Uzdevumi e- klasē

2.

Latviešu valoda

Darba mape

2.

Mājturība un tehnoloģijas

Uzdevums e-klasē

3.

Latviešu valoda

Darba mape

3.

Mūzika

Uzdevumi e-klasē

3.

Matemātika

Tiešsaistē TEAM platformā

4.

Matemātika

Darba mape

4.

Angļu valoda

Darba burtnīca, saziņa ar skolotāju e-klasē

4.

Latviešu valoda

Uzdevumi e- klasē

5.

Mūzika

Uzdevumi e- klasē

5.

Latviešu valoda

Darba mape

5.

Latvijas vēsture

Tiešsaistē TEAM platformā

 

 

 

 

 

 

6.

Matemātika

Tiešsaistē TEAM platformā

 

Otrdiena

1. klase

3. klase

6. klase

1.

Latviešu valoda

Darba mape

1.

Latviešu valoda

Darba mape

1.

Informātika

Tiešsaistē ZOOM platformā

2.

Matemātika

Darba mape

2.

Latviešu valoda

Darba mape

2.

Latviešu valoda

Uzdevumi e-klasē

3.

Matemātika

Darba mape

3.

Matemātika

Darba mape

3.

Matemātika

Tiešsaistē TEAM platformā

4.

Dabaszinības

Darba mape

4.

Matemātika

Darba mape

4.

Matemātika

Tiešsaistē TEAM platformā

5.

Dabaszinības

Darba mape

5.

Sociālās zinības

Darba mape

5.

Literatūra

Uzdevumi e- klasē

 

 

 

 

 

 

6.

Dabaszinības

Tiešsaistē TEAM platformā

 

 

 

 

 

 

7.

Krievu valoda

Tiešsaistē ZOOM platformā

  

Trešdiena

1. klase

3. klase

6. klase

1.

Mūzika

Uzdevumi e- klasē

1.

Matemātika

Darba mape

1.

Latviešu valoda

Uzdevumi e- klasē

2.

Angļu valoda

Darba burtnīca, saziņa ar skolotāju e-klasē

2.

Latviešu valoda

Darba mape

2.

Pasaules vēsture

Tiešsaistē TEAM platformā

3.

Latviešu valoda

Darba mape

3.

Sports

Uzdevumi e- klasē

3.

Vizuālā māksla

Uzdevumi e- klasē

4.

Latviešu valoda

Darba mape

4.

Mūzika

Uzdevumi e- klasē

4.

Literatūra

Uzdevumi e- klasē

5.

Sports

Uzdevumi e- klasē

5.

Angļu valoda

Darba burtnīca, saziņa ar skolotāju e-klasē

5.

Sociālās zinības

Tiešsaistē TEAM platformā

 

 

 

 

 

 

6.

Sports

Uzdevumi e- klasē

 

 

 

 

 

 

7.

Angļu valoda

Tiešsaistē ZOOM platformā

  

Ceturtdiena

1. klase

3. klase

6. klase

1.

Sociālās zinības

Darba mape

1.

Matemātika

Darba mape

1.

Matemātika

Tiešsaistē TEAM platformā

2.

Matemātika

Darba mape

2.

Latviešu valoda

Darba mape

2.

Latviešu valoda

Uzdevumi e- klasē

3.

Latviešu valoda

Darba mape

3.

Dabaszinības

Darba mape

3.

Sports

Uzdevumi e- klasē

4.

Latviešu valoda

Darba mape

4.

Dabaszinības

Darba mape

4.

Angļu valoda

Tiešsaistē ZOOM platformā

 

 

 

5.

Ētika

Darba mape

5.

Klases stunda

 

 

 

 

 

 

 

6.

Krievu valoda

Tiešsaistē ZOOM platformā

  

Piektdiena

1. klase

3. klase

6. klase

1.

Dizains un tehnoloģijas

Darba mape

1.

Mājturība un tehnoloģijas

Darba mape

1.

Sociālās zinības

Tiešsaistē TEAM platformā

2.

Vizuālā māksla

Darba mape

2.

Angļu valoda

Darba burtnīca, saziņa ar skolotāju e-klasē

2.

Mūzika

Uzdevumi e- klasē

3.

Vizuālā māksla

Darba mape

3.

Vizuālā māksla

Darba mape

3.

Mūzika

Uzdevumi e- klasē

4.

Klases stunda

Saziņa ar klases audzinātāju

4.

Vizuālā māksla

Darba mape

4.

Dabaszinības

Tiešsaistē TEAM platformā

5.

 

 

5.

Klases stunda

Saziņa ar klases audzinātāju

5.

Angļu valoda

Tiešsaistē ZOOM platformā

 

*Tiešsaistes stundas notiek pēc stundu saraksta ierastajos mācību stundu laikos.

*Skolēni, jums jāatceras  Microsoft Office lietotājvārds un parole( skolotāja Guna to katram ir iedevusi), lai varētu pieslēgties stundai. Uzrakstiet to sev redzamā vietā.

*Ja rodas kādas tehniskas problēmas un skolēns nevar pieslēgties tiešsaistes stundai, nekavējoties ziņo( raksta vai zvana) mācību priekšmeta skolotājam, klases audzinātājai vai mācību pārzinei.

*Tiešsaistes stundām ir savlaicīgi jāsagatavojas – būs nepieciešamas mācību grāmatas , darba burtnīcas, pierakstu klades, rakstāmpiederumi.

*Stundai ir jāpieslēdzas ar ieslēgtu mikrofonu un kameru!

*Stundu laikā ir jāatrodas savā darba vietā. No stundas drīkst aiziet tikai tad, kad skolotājs to ir atļāvis.

*Atcerieties par pieklājības normām, par sasveicināšanos un atvadīšanos! Čatā drīkst rakstīt tikai par lietām, kas saistītas ar stundas tēmu.

*Runājiet ar skolotāju, jautājiet, ja kaut kas nav skaidrs!

Lai veicas un izdodas!

 

 

 

Individuālie mācību līdzekļi 2020./2021.mācību gadam

Misas pamatskolā

1. klasei

N.p.k.

Mācību priekšmets

Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi

1.

Latviešu valoda

Līniju burtnīcas (1./2.klasei), pildspalva (zila vai melna), parastais zīmulis, zīmuļu asināmais, dzēšgumija

2.

Matemātika

Rūtiņu burtnīcas (parastās, ne ar lielām rūtiņām), lineāli (20 cm un 30 cm), trīsstūra lineāls

3.

Sociālās zinības

Plānā ātršuvēja mapīte ar kabatiņām (vismaz 10) darbiņu uzglabāšanai.

 

4.

Dabaszinības

 

5.

Angļu valoda

1 līniju burtnīca

6.

Mūzika

 

7.

Dizains un tehnoloģijas

Krāsainais papīrs un krāsainais kartons (abpusējais), plastilīns, līmes zīmulis, PVA līme, šķēres, dažādu krāsu dzija, mulinē diegi (dažādu krāsu), lāpāmā un šujamā adata, pogas, parastie diegi (šūšanai), krāsaini auduma gabaliņi

8.

Vizuālā māksla

Lielais(A3) un mazais (A4)zīmēšanas albums (vēlams akvareļu), krāsainie zīmuļi, flomāsteri, akvareļu krāsas (spīdīgās), guašu krāsas, pasteļkrītiņi, dažāda izmēra otas, plēve (galda pārklāšanai)

9.

Sports un veselība

Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi

Ikdienai maiņas apavi!

 

2. klasei

N.p.k.

Mācību priekšmets

Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi

1.

Latviešu valoda

5 līniju burtnīcas, pildspalva,parastais zīmulis, lineāls, krāsu zīmuļi,zīmuļu asināmais, flomasteri, dzēšgumija, grieznes, līmes zīmulis.

2.

Matemātika

5 rūtiņu burtnīcas, pildspalva, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi, zīmuļu asināmais, flomasteri, dzēšgumija, 30 cm lineāls, grieznes, līmes zīmulis.

3.

Sociālās zinības

Pildspalva, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi,zīmuļu asināmais, dzēšgumija, līmes zīmulis, grieznes.

4.

Dabaszinības

Pildspalva, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, līmes zīmulis, grieznes.

5.

Angļu valoda

1līniju burtnīca

6.

Mūzika

 

7.

Dizains un tehnoloģijas

Krāsainais aplikāciju papīrs, krāsainais kartons, mapīte, grieznes, līmes zīmulis, PVA līme, dažādu krāsu dzija,lāpāmā adata ,tamboradata, šujamais diegs, šujamā adata, plastilīns, plastika, lineāls.

8.

Vizuālā māksla

A4 zīmēšanas papīrs, A3  akvareļu papīrs, guaša krāsas, akvareļkrāsas, dažāda lieluma otas, ūdenstrauks, vaska krītiņi, pasteļkrītiņi, dzēšgumija, krāsu zīmuļi, zīmuļu asināmias, flomasteri, lineāls.

9.

Sports un veselība

Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi

10.

Ētika

Pildspalva, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi, zīmuļu asināmais, dzēšgumija, līmes zīmulis, grieznes.

Ikdienai maiņas apavi!

 

3. klasei

N.p.k.

Mācību priekšmets

Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi

1.

Latviešu valoda

5 līniju burtnīcas, pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu asināmais

2.

Matemātika

5 rūtiņu burtnīcas, lineāls, parastais zīmulis,dzēšgumija,  pildspalva

3.

Sociālās zinības

 

4.

Dabaszinības

 

5.

Angļu valoda

1 līniju burtnīca

6.

Mūzika

 

7.

Dizains un tehnoloģijas

Aplikāciju papīrs, kartons, šķēres, līme , dzija, dažādi sīkumi, noderīgi rokdarbiem( pēc vecāku ieskatiem)

8.

Vizuālā māksla

1 lielais (A3), 1 mazais (A4)zīmēšanas bloks, otas, krāsas akvareļu, guaša, krāsu zīmuļi

9.

Sports un veselība

Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi

Ikdienai maiņas apavi!

 

4. klasei

N.p.k.

Mācību priekšmets

Nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi

 

1.

Latviešu valoda

4 līniju burtnīcas( bez palīglīnijām)

2.

Literatūra

Plānā rūtiņu klade

3.

Matemātika

2 rūtiņu burtnīcas, 1 plānā rūtiņu klade, īsais un garais lineāls, uzstūris(trīsstūra lineāls), cirkulis, marķieris pašā izvēlētā krāsā

4.

Sociālās zinības un vēsture

Plānā rūtiņu klade, plānā ātršuvēja mapīte

5.

Dabaszinības

Mīkstais plastilīns

6.

Angļu valoda

2 līniju burtnīcas

7.

Krievu valoda

1 līniju burtnīca

8.

Mūzika

1 nošu burtnīca

9.

Dizains un tehnoloģijas

Plānā rūtiņu klade, tamboradata

10.

Datorika

 

11.

Vizuālā māksla

1 lielais (A3), 1 mazais(A4) zīmēšanas albums, akvareļu albums, aplikāciju papīrs, guaša krāsas, akvareļkrāsas, pasteļkrītiņi, dažāda izmēra otas, šķēres, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi , krāsainās pildspalvas, līmes zīmulis

12.

Sports un veselība

Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi

Zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls

Ikdienai maiņas apavi!

 

5. klasei

1.

Latviešu valoda

Lielā A4 līniju klade, 2 līniju burtnīcas

2.

Literatūra

Plānā rūtiņu klade

3.

Matemātika

Biezā rūtiņu klade, lineāls (30cm), uzstūris, transportieris, cirkulis, 2 rūtiņu burtnīcas

4.

Dabaszinības

Plānā rūtiņu klade

5.

Sociālās zinības

Rūtiņu burtnīca

6.

Angļu valoda

Plānā rūtiņu klade,2 līniju burtnīcas

7.

Mūzika

1 nošu burtnīca

8.

Mājturība un tehnoloģijas

Plānā rūtiņu klade, tamboradata

9.

Informātika

 

10.

Vizuālā māksla

1 lielais (A3), 1 mazais(A4) zīmēšanas albums, akvareļu albums, aplikāciju papīrs, guaša krāsas, akvareļkrāsas, pasteļkrītiņi, dažāda izmēra otas, , šķēres, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi , krāsainās pildspalvas, līmes zīmulis

11.

Sports

Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi

Zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls

Ikdienai maiņas apavi!

 

6. klasei

1.

Latviešu valoda

Lielā A4 līniju klade, 2 līniju burtnīcas

2.

Literatūra

Plānā rūtiņu klade

3.

Matemātika

Biezā rūtiņu klade, lineāls (30cm), uzstūris, transportieris, cirkulis, 2 rūtiņu burtnīcas

4.

Dabaszinības

Plānā rūtiņu klase

5.

Sociālās zinības

Rūtiņu burtnīca

6.

Latvijas vēsture

Biezā rūtiņu klade, plānā ātršuvēja mapīte

7.

Pasaules vēsture

Plānā ātršuvēja mapīte

8..

Angļu valoda

Plānā rūtiņu  klade, 2 līniju burtnīcas

9.

Krievu valoda

Plānā klade

10.

Mūzika

1 nošu burtnīca

11.

Mājturība un tehnoloģijas

Iepriekšējā gada pierakstu klade, adāmadatas(5 zeķes adīšanai)

12.

Informātika

 

13.

Vizuālā māksla

1 lielais (A3), 1 mazais(A4) zīmēšanas albums, akvareļu albums, aplikāciju papīrs, guaša krāsas, akvareļkrāsas, dažāda izmēra otas, 2 ūdenstrauki, šķēres, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi , krāsainās pildspalvas, līmes zīmulis

14.

Sports

Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi

Zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls

Ikdienai maiņas apavi!

 

7. klasei

1.

Latviešu valoda

Lielā A4 līniju klade (iepriekšējā gada), 2 līniju burtnīcas

2.

Literatūra

Plānā rūtiņu klade(iepriekšējā gada)

3.

Matemātika

Biezā rūtiņu klade, lineāls (30cm), uzstūris, transportieris, cirkulis, 2 rūtiņu burtnīcas

4.

Bioloģija

Biezā rūtiņu klade

5.

Sociālās zinības

Plānā rūtiņu klade

6.

Latvijas un pasaules vēsture

Biezā rūtiņu klade, plānā ātršuvēja mapīte

7.

Ģeogrāfija

Plānā rūtiņu klade, plānā ātršuvēja mapīte

8.

Angļu valoda

Plānā klade, 2 līniju burtnīcas

9.

Krievu valoda

Plānā klade

10.

Mūzika

1 nošu burtnīca, 1 plānā rūtiņu klade

11.

Dizains un tehnoloģijas

Iepriekšējā gada klade

12.

Inženierzinības

Plānā rūtiņu klade.

13.

Datorika

 

14.

Vizuālā māksla

1 lielais (A3), 1 mazais(A4) zīmēšanas albums, akvareļu albums, aplikāciju papīrs, guaša krāsas, akvareļkrāsas, dažāda izmēra otas, 2 ūdenstrauki, šķēres, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi , krāsainās pildspalvas, līmes zīmulis

15.

Teātra māksla

 

16.

Sports un veselība

Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi

Zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls

Ikdienai maiņas apavi!

 

8. klasei

1.

Latviešu valoda

Lielā A4 līniju klade, 2 līniju burtnīcas

2.

Literatūra

Plānā rūtiņu klade

3.

Matemātika

Biezā rūtiņu klade, lineāls (30cm), uzstūris, transportieris, cirkulis

4.

Sociālās zinības

Iepriekšējā gada klade

5.

Latvijas vēsture

Iepriekšējā gada klade

6.

Pasaules vēsture

Iepriekšējā gada klade

7.

Ģeogrāfija

Iepriekšējā gada klade

8.

Angļu valoda

Plānā klade, 2 līniju burtnīcas

9.

Krievu valoda

Plānā klade

10.

Mūzika

1 nošu burtnīca, 1 plānā rūtiņu klade

11.

Bioloģija

Biezā rūtiņu klade.

12.

Fizika

Biezā rūtiņu klade.

13.

Ķīmija

Biezā rūtiņu klade.

14.

Mājturība un tehnoloģijas

Meitenēm - iepriekšējā gada vai jauna plānā klade

Zēniem – iepriekšējā gada vai jauna plānā klade.

15.

Vizuālā māksla

1 lielais (A3), 1 mazais(A4) zīmēšanas albums, akvareļu albums, aplikāciju papīrs, guaša krāsas, akvareļkrāsas, dažāda izmēra otas, 2 ūdenstrauki, šķēres, parastais zīmulis, krāsu zīmuļi , krāsainās pildspalvas, līmes zīmulis

16.

Sports

Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi

Zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls

Ikdienai maiņas apavi!

  

9.klasei

1.

Latviešu valoda

Lielā A4 līniju klade, 2 līniju burtnīcas

2.

Literatūra

Plānā rūtiņu klade

3.

Matemātika

Biezā rūtiņu klade, lineāls (30cm), uzstūris, transportieris, cirkulis, 2 rūtiņu burtnīcas

4.

Sociālās zinības

Iepriekšējā gada klade

5.

Latvijas vēsture

Iepriekšējā gada klade

6.

Pasaules vēsture

Iepriekšējā gada klade

7.

Ģeogrāfija

Iepriekšējā gada klade

8.

Bioloģija

Iepriekšējā gada vai jauna plānā rūtiņu klade.

9.

Fizika

Iepriekšējā gada vai jauna plānā rūtiņu klade.

10.

Ķīmija

Plānā rūtiņu klade.

11.

Angļu valoda

Plānā klade, 2 līniju burtnīcas

12.

Krievu valoda

Plānā klade

13.

Mūzika

1 nošu burtnīca, 1 plānā rūtiņu klade

14.

Mājturība un tehnoloģijas

Meitenēm - iepriekšējā gada klade, tamboradata

Zēniem – iepriekšējā gada vai jauna plānā rūtiņu klade.

15.

Vizuālā māksla

 

16.

Sports

Īsais un garais sporta tērps, sporta apavi

Zila vai melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšgumija, lineāls

Ikdienai maiņas apavi!

 

Kalendārs

June 2024
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lepojamies!